بهترین کتاب سال

عنوانبهترین کتاب سال
گونهسند
شماره دسترسی۱۰۲ت
فرستندهآهی (ایمن), لیلی
گیرندهامیرارجمند, لیلی
محل نگهداریآرشیو شورای کتاب کودک ، آرشیو موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان
سال انتشار۱۳۴۸
تاریخ نشر

۱۲آذر۱۳۴۸

زبان انتشارفارسی
تعداد صفحه۱ص
موضوعسند, لیلی آهی (ایمن‌), لیلی امیر ارجمند, منابع نوشتاری
متن کامل

درخواست ارسال ۱۰۰نسخه از کتاب های برگزیده سال ۱۳۴۷"قصه طوقی" ،"ماهی سیاه کوچولو"،دورازخانه " برای ممهور شدن به مهر شورای کتاب کودک، درچا پخانه افست .