بهترین کتاب سال

عنوانبهترین کتاب سال
گونهسند
شماره دسترسی۷۵ت
فرستندهشورای کتاب کودک,
گیرندهبنگاه ترجمه و نشر کتاب,
محل نگهداریآرشیو شورای کتاب کودک ، آرشیو موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان
سال انتشار۱۳۴۲
تاریخ نشر

۲۷بهمن ۱۳۴۲

زبان انتشارفارسی
تعداد صفحه۳ص
موضوعبنگاه ترجمه و نشر کتاب, سند, شورای کتاب کودک, منابع نوشتاری
متن کامل

انتخاب کتاب های "قصه قصه" و"داستانهای چینی " به عنوان ب‍ه‍ت‍ری‍ن‌ ک‍ت‍اب‌ وارسال نمونه باند مخصوص برای استفاده درهنگام فروش .