بزرگترین و حیرت آورترین کلاس عالم

عنوانبزرگترین و حیرت آورترین کلاس عالم
گونهمقاله
نویسندگانامامی, حسام الدین
ناشرمکتب مام
سال تولد۱۳۵۱
تاریخ نشر

اردیبهشت ۱۳۵۱

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۳۶-۳۸
موضوعآموزش از راه دور, استرالیا, حسام الدین امامی, مقاله, مکتب مام
متن کامل

توصیف مدرسه ای در استرالیا که دانش آموزان با وجود صدها مایل فاصله از یکدیگر از طریق یک ایستگاه رادیویی درس می آموزند .