برگ و بار عمر

عنوانبرگ و بار عمر
گونهمقاله
نویسندگاندولت آبادی, پروین, مرجان,
تاریخ تولد - وفات

۱۳۰۳-۱۳۸۷

ناشرپيک نوجوانان
سال تولد۱۳۵۷
تاریخ نشر

سال تحصيلي ۱۳۵۷-۱۳۵۸

شماره

دوره ۷ ش ۲

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۲۷
وضعیت رنگ

مصورف نقاشي (رنگي)

پدیدآورندگان

تصويرگر : مرجان

موضوعادبیات تالیف, پیک نوجوان, دولت آبادی، پروين, شعر, مرجان, مقاله
متن کامل

شعری درباره ی پاییز و تشابه آن با زندگی و عمر.jordan release date | Sneakers