برگریزان

عنوانبرگریزان
گونهمقاله
نویسندگاندولت آبادی, پروین
تاریخ تولد - وفات

۱۳۰۳-

ناشرپیك نوجوانان
سال تولد۱۳۵۶
تاریخ نشر

نیمه اول آبان ماه ۱۳۵۶

شماره

دوره ۶ ش ۲

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۲۸
موضوعادبیات تالیف, پیک نوجوان, دولت آبادی، پروین, شعر, مقاله
متن کامل

شعری درباره ی پاییز و برگریزان درختان که در پی آن تازگی و زندگی جدید می آید.bridge media | Air Jordan Retro - 2021 Release Dates + Preview , Fitforhealth