برندگان جوایز سلطنتی بهترین کتاب

عنوانبرندگان جوایز سلطنتی بهترین کتاب
گونهمقاله
ناشرراهنمای كتاب
سال تولد۱۳۴۷
تاریخ نشر

خرداد ۱۳۴۷

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه١١٤
موضوعآذریزدی، مهدی, آوای نوگلان (کتاب), جایزه سلطنتی, راهنمای کتاب, عباس یمینی شریف, فرمانفرماییان، جودی, قصه های تازه از کتاب های کهن (کتاب), قصه های خوب برای بچه های خوب (کتاب), مقاله, ممیز، مرتضی, مهمانهای ناخوانده (کتاب)
متن کامل

فهرستی از نام افراد برنده ی جایزه سلطنتی در سال ۱۳۴۵ همراه با نام اثری که این جایزه به آن تعلق گرفته است، دیده می شود. در بخش ادبیات کودکان جوایز به جودی فرمانفرمائیان برای نقاشی کتاب "مهمانهای ناخوانده"، عباس یمینی شریف برای تالیف کتاب "آوای نوگلان"، مرتضی ممیز برای نقاشی کتاب "آوای نوگلان"، مهدی آذریزدی برای تالیف کتاب‌های "قصه‌های تازه از کتاب‌های کهن" و "قصه‌های خوب برای بچه‌های خوب" اهدا گردیده است.bridgemedia | Air Jordan Retro - 2021 Release Dates + Preview , Fitforhealth