برنامه کلاسهای کمک آموزگاری سال اول

عنوانبرنامه کلاسهای کمک آموزگاری سال اول
گونهمقاله
ناشرماهنامه آموزش و پرورش
سال تولد۱۳۲۲
تاریخ نشر

فروردین تا خرداد ۱۳۲۲

شماره

دوره۱۳ ش۱-۳

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۱۰۷-۱۱۲
موضوعماهنامه آموزش و پرورش, مقاله
متن کامل

برنامه درسی است که طی آن نحوة تدریس و ‌زمان آموزش هردرس بازگو شده است و شامل این دروس می‌باشد : فارسی ، حساب ، هندسه ، علم‌الاشیاء ، تعلیمات مدنی ، تاریخ ایران ، جغرافیای ایران ، بهداشت ، کارهای دستی و نقاشی ، شرعیات و اخلاق .best shoes | Vans Shoes That Change Color in the Sun: UV Era Ink Stacked & More – Pochta News