برنامه های هفتگی تلویزیون و رادیو

عنوانبرنامه های هفتگی تلویزیون و رادیو
گونهمقاله
عنوان فرعیاز پنج شنبه ۲۷ مهر تا چهارشنبه ۳ آبان ۱۳۵۱ "
ناشرتماشا
سال تولد۱۳۵۱
تاریخ نشر

۲۷ مهر ۱۳۵۱

شماره

س۲ ش۵۲

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۴۱-۶۴
وضعیت رنگ

مصور، عکس (سیاه و سفید)

موضوعبرنامه کودک, تماشا, سازمان رادیو و تلویزیون ملی ایران, مقاله
متن کامل

فهرستی از برنامه های کودکان هفتگی رادیو و تلویزیون ایران.Best jordan Sneakers | 『アディダス』に分類された記事一覧