برنامه های هفتگی تلویزیون و رادیو

عنوانبرنامه های هفتگی تلویزیون و رادیو
گونهمقاله
عنوان فرعیاز پنج شنبه ۴ خرداد ماه تا چهارشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۵۱ "
ناشرتماشا
سال تولد۱۳۵۱
تاریخ نشر

۴ خرداد ۱۳۵۱

شماره

س۲ ش۶۱

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۴۰-۵۹
وضعیت رنگ

مصور، عکس (سیاه و سفید)

موضوعبرنامه کودک, تماشا, سازمان رادیو و تلویزیون ملی ایران, مقاله
متن کامل

فهرستی از برنامه های کودکان رادیو و تلویزیون ایران.Sports News | Zapatillas de running Nike - Mujer