برنامه نمایش فیلم برای کودکان در تعطیلات تابستان اعلام شد

عنوانبرنامه نمایش فیلم برای کودکان در تعطیلات تابستان اعلام شد
گونهمقاله
ناشررستاخیز
سال تولد۱۳۵۶
تاریخ نشر

سه شنبه ۱۰ مرداد ۱۳۵۶

شماره

س۳ ش۶۲۸

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۲
موضوعرستاخیز, فستیوال تابستانی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان (پنجمین: ۱۳۵۶: تهران), کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, مقاله
متن کامل

خبر برگزاری فستیوال تابستانی برای کودکان و نوجوانان از سوی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در ۴ پارک عمومی جنوب شهر تهران در اتومبیل سیار مرکز تئاتر کانون.bridgemedia | Patike – Nike Air Jordan, Premium, Retro Klasici, Sneakers , Iicf