برنامه ریزی برای کودکان

عنوانبرنامه ریزی برای کودکان
گونهمقاله
نویسندگانشهیدی, شاهین
عنوان فرعیکودکان در کشورهای توسعه نیافته "
ناشرمکتب مام
سال تولد۱۳۵۰
تاریخ نشر

آبان ۱۳۵۰

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۱۶-۱۹
وضعیت رنگ

مصور، عکس (رنگی، سیاه و سفید)

پدیدآورندگان

مترجم: شاهین شهیدی

موضوعشاهین شهیدی, کشورهای توسعه نیافته, کشورهای در حال رشد, کودکان, مقاله, مکتب مام
متن کامل

مربوط به برنامه ریزی های همه جانبه در امور آموزش و مبارزه با فقر و . . . برای کودکان در کشورهای توسعه نیافته .