برنامه روزانه نوجوانان بعد از تعطیل مدارس

عنوانبرنامه روزانه نوجوانان بعد از تعطیل مدارس
گونهمقاله
نویسندگانسپهر, لیلا
ناشرمکتب مام
سال تولد۱۳۴۹
تاریخ نشر

تیر ۱۳۴۹

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۴-۷، ۵۹
وضعیت رنگ

مصور، عکس (سیاه و سفید)

موضوعلیلا سپهر, مقاله, مکتب مام
متن کامل

شرح مطالعه ی اولیه ای که درباره ی برنامه ی روزانه ی نوجوانان بعد از تعطیل شدن مدرسه بر روی ۱۵۰ دانش آموز انجام گرفته و شرح نتایج به دست آمده و توصیه هایی برای بهبود برنامه ی زندگی نوجوانان.