برنامه تلویزیون ملی ایران

عنوانبرنامه تلویزیون ملی ایران
گونهمقاله
ناشرتماشا
سال تولد۱۳۵۰
تاریخ نشر

۴ آذر ۱۳۵۰

شماره

س۱ ش۳۶

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۳۵-۴۶
وضعیت رنگ

مصور، عکس (سیاه و سفید)

موضوعبرنامه کودک, تماشا, سازمان رادیو و تلویزیون ملی ایران, مقاله
متن کامل

فهرستی از برنامه های کودکان رادیو تلویزیون ایران.Running Sneakers | Ανδρικά Nike