برنامه تدریس زبان فارسی و ارمنی در مدارس ارامنه

عنوانبرنامه تدریس زبان فارسی و ارمنی در مدارس ارامنه
گونهسند
شماره دسترسی۶۱۱ت
فرستندهاداره تعلیمات ولایات,
گیرندهمستظرفه, وزیر معارف
محل نگهداریس‍ازم‍ان‌ اس‍ن‍اد و کتابخانه م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌
سال انتشار۱۳۱۲
تاریخ نشر

۱۵ اسفند ۱۳۱۲

زبان انتشارفارسی
تعداد صفحه۲ص
موضوعاداره تعلیمات ولایات, ارامنه, سند, مدرسه اقلیت های دینی, مدرسه اقلیت های دينی, منابع نوشتاری, وزیر معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه
متن کامل

گزارش به وزارتخانه درباره‌ی تعهد مدرسین ارامنه بندرپهلوی و رشت مبنی بر اجرا پروگرام مقررات وزارتی و درخواست مجوز تاسیس دبستان شش کلاسه، اعلام موافقت اداره تعلیمات ولایات با درخواست آنها و درخواست تصویب آن برای ارجاع به شورای عالی معارف.Nike sneakers | GOLF NIKE SHOES