بررسی در وضع آموزش و پرورش دانش آموزان

عنوانبررسی در وضع آموزش و پرورش دانش آموزان
گونهمقاله
نویسندگاننوری, محمد حسن, شهلاپور, پروین
ناشرمکتب مام
سال تولد۱۳۴۹
تاریخ نشر

اسفند ۱۳۴۹

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۱۸-۲۲
وضعیت رنگ

مصور، عکس (سیاه و سفید)

موضوعپروین شهلاپور, رابطه والدین و فرزند, محمد حسن نوری, مقاله, مکتب مام
متن کامل

گزارش یک پژوهش که به بررسی میزان توجه والدین تهرانی به امور تحصیلی فرزندانشان پرداخته است و ارائه ی نتایجی در این زمینه که توجه والدین تا چه حد توانسته است تاثیر مثبت داشته یا نداشته باشد