بررسی تطبیقی محتوای مجله کیهان بچه ها در نیمه سالهای ۱۳۵۵ و ۱۳۶۵

عنوانبررسی تطبیقی محتوای مجله کیهان بچه ها در نیمه سالهای ۱۳۵۵ و ۱۳۶۵
گونهمقاله
نویسندگانانوار, آرزو
ناشرپژوهشنامه کودک و نوجوان
سال تولد۱۳۷۶
تاریخ نشر

بهار ١٣٧٦

شماره

س ٢ ش ٨

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه٨١-٨٣
موضوعانوار، آرزو, پژوهشنامه ادبیات کودک و نوجوان, کیهان بچه ها (نشریه), مقاله, نشریه دولتی, نشریه ها
متن کامل

معرفی پایان نامه ی معصومه باقری خانگاه با موضوع بررسی تطبیقی محتوای کیهان بچه ها از دیدگاه سطح آموزشی، میزان مطالب سرگرمی، گوناگونی مطالب و کیفیت چاپ با توجه به مخاطبان گروه سنی ۷- ۱۰ سال (کودکان) و ۱۰- ۱۴ سال (نوجوانان) در یک دوره زمانی ده ساله.Sport media | Nike