بررسی امیل و سایر منابع موجود از بابت نظریات تربیتی روسو و بعضی مربیان روانشناسی و تربیتی

عنوانبررسی امیل و سایر منابع موجود از بابت نظریات تربیتی روسو و بعضی مربیان روانشناسی و تربیتی
گونهمقاله
نویسندگاننجفی, شکرالله
ناشرماهنامه آموزش و پرورش
سال تولد۱۳۵۷
تاریخ نشر

فروردین ۱۳۵۷

شماره

دوره۴۷ ش۷

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۴۰۸-۴۱۶
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (سیاه و سفید)

موضوعشکرالله نجفی, ماهنامه آموزش و پرورش, مقاله
متن کامل

این مطلب راجع به مباحث مربوط به یادگیری می‌باشد که از روانشناسان تربیتی مختلف راجع‌به یادگیری کودکان و مسائل دیگر مثل مسئولیت‌پذیری کودکان و یا احساس بد و نیک کودکان ، یادگیری طوطی‌وار آنها ویا حل مسائل توسط خود کودکان ، و غیره مطالبی آورده است از این روانشناسان می‌توان به روسو ، کرش ، ویتاتسگی ، آزوبل وغیره نام بردtrace affiliate link | Buy online Sneaker for Men