بررسی ادبیات کودک (۶): این بار بررسی آثار قدسی قاضی نور

عنوانبررسی ادبیات کودک (۶): این بار بررسی آثار قدسی قاضی نور
گونهمقاله
شماره دسترسی۳۳۴۴م
نویسندگانصادقی, فرخ
تاریخ تولد - وفات

۱۳۲۶-۱۳۶۱

عنوان فرعیدر تکاپوی مفهوم راستین ادبیات کودک "
ناشرکیهان شب جمعه (ویژه هنر و ادبیات)
سال تولد۱۳۵۶
تاریخ نشر

۸ اردیبهشت ۱۳۵۶

زبان انتشارفارسی
موضوعآ، ب و گندم (کتاب), آب که از چشمه جدا شد چه کرد ؟ (کتاب), آرزو (کتاب), اسباب کشی (کتاب), اگر بدانی (کتاب), اما چه کبوتری، چه کرم ابریشمی (کتاب), با شدن و بی شدن (کتاب), با هم (کتاب), پشت پستوی مشهدی باقر چه خبر بود ؟ (کتاب), تعمیرگاه (کتاب), دو پرنده (کتاب), صادقی، فرخ, فاصله (کتاب), قاضی نور، قدسی, کیهان شب جمعه (ویژه هنر و ادبیات), مقاله, میهمانی مهتاب (کتاب), نقد ادبی, نقد تحلیلی, هشتمین پرنده (کتاب)
متن کامل

ارائه ی خلاصه ای کوتاه و نقد و بررسی ۱۴ اثر قدسی قاضی نور.best shoes | Men’s shoes