بررسی ادبیات کودک (۳): تحلیل کتاب های منوچهر سلیمی

عنوانبررسی ادبیات کودک (۳): تحلیل کتاب های منوچهر سلیمی
گونهمقاله
شماره دسترسی۳۳۴۷م
نویسندگانصادقی, فرخ
تاریخ تولد - وفات

۱۳۲۶-۱۳۶۱

عنوان فرعیراه درستی که به پرگوئی و بی هدفی میرسد "
ناشرکیهان شب جمعه (ویژه هنر و ادبیات)
سال تولد۱۳۵۵
تاریخ نشر

پنجشنبه ۲۶ اسفند ۱۳۵۵

زبان انتشارفارسی
موضوعآب حیات (کتاب), حلاج (ناشر), سپهر (ناشر), سلیمی، منوچهر, صادقی، فرخ, عمو گرما و بابا سرما (کتاب), غول (کتاب), کیهان شب جمعه (ویژه هنر و ادبیات), گوتنبرگ (ناشر), مقاله, مورچه و شیر (کتاب), نقد ادبی, نقد تحلیلی
متن کامل

ارائه ی خلاصه ای کوتاه و نقد و بررسی چهار کتاب منوچهر سلیمی به نام های "غول" و "عمو گرما و بابا سرما" از انتشارات گوتنبرگ، "آب حیات" از انتشارات سپهر و "مورچه و شیر" که ناشر آن حلاج است.Sportswear free shipping | adidas Campus 80s South Park Towelie - GZ9177