بررسی ادبیات کودک - ۲: نگاهی به آثار داریوش عبادالهی

عنوانبررسی ادبیات کودک - ۲: نگاهی به آثار داریوش عبادالهی
گونهمقاله
شماره دسترسی۳۳۴۸م
نویسندگانصادقی, فرخ
تاریخ تولد - وفات

۱۳۲۶-۱۳۶۱

عنوان فرعیسی کتاب قصه برای کودکان در هشت سال ؟ "
ناشرکیهان شب جمعه (ویژه هنر و ادبیات)
سال تولد۱۳۵۵
تاریخ نشر

پنجشنبه ۱۹ اسفند ۱۳۵۵

زبان انتشارفارسی
موضوعصادقی، فرخ, عباداللهی واحد، داریوش, کیهان شب جمعه (ویژه هنر و ادبیات), مقاله, نقد ادبی, نقد تحلیلی
متن کامل

نقد و بررسی آثار داریوش عبادالهی واحد به صورت کلی از دیدگاه های سیر فکری، نثر و ویژگی های بیانی، تصویرها، شکل ظاهری و نحوه ی ارائه ی کتاب ها.latest jordan Sneakers | Autres