بررسی ادبیات کودک (۱): نگاهی به دو کتاب مرتضی رضوان

عنوانبررسی ادبیات کودک (۱): نگاهی به دو کتاب مرتضی رضوان
گونهمقاله
شماره دسترسی۳۳۴۹l
نویسندگانصادقی, فرخ
تاریخ تولد - وفات

۱۳۲۶-۱۳۶۱

عنوان فرعیمرتضی رضوان در باغ مریم و قصه هستی چه می گوید ؟ "
ناشرکیهان شب جمعه (ویژه هنر و ادبیات)
سال تولد۱۳۵۵
تاریخ نشر

پنجشنبه ۵ اسفند ۱۳۵۵

زبان انتشارفارسی
موضوعرز (ناشر), رضوان، مرتضی, صادقی، فرخ, قصه ی باغ مریم (کتاب), قصه ی هستی (کتاب), کیهان شب جمعه (ویژه هنر و ادبیات), مقاله, نقد ادبی, نقد تحلیلی
متن کامل

اشاره به به بی معیاری در سنجش ادبیات کودکان و معرفی راهکارهایی شامل: شناخت درست زمینه، شناخت سیر تاریخی زمینه، نقد و بررسی درست و اصولی آثار موجود، برای از بین بردن این مشکل. در ادامه به ارائه ی خلاصه ای از داستان های "قصه ی باغ مریم" و "قصه ی هستی" و نقد و بررسی این دو داستان که نوشته ی مرتضی رضوان هستند، پرداخته است.jordan release date | Nike Off-White