بررسی ادبیات کودک (۱۰): بررسی آثار شکور لطفی

عنوانبررسی ادبیات کودک (۱۰): بررسی آثار شکور لطفی
گونهمقاله
شماره دسترسی۲۶۰۹م
نویسندگانصادقی, فرخ
تاریخ تولد - وفات

۱۳۲۶-۱۳۶۱

عنوان فرعیموضوع های ساده در قالب داستان های کودک "
ناشرکیهان (ویژه هنر و اندیشه)
سال تولد۱۳۵۶
تاریخ نشر

پنجشنبه ۵ خرداد ۱۳۵۶

زبان انتشارفارسی
موضوعامیرکبیر (ناشر), رادیو تلویزیون ملی ایران (ناشر), سرگذشت چمنزار بزرگ (کتاب), صادقی، فرخ, قصه ی پیرزنی که دلش می خواست تمیزترین خانه ی دنیا را داشته باشد (کتاب), لطفی، شکور, نقد ادبی, نقد تحلیلی
متن کامل

ارائه ی خلاصه ای از دو کتاب شکور لطفی به نام های "قصه ی پیرزنی که دلش می خواست تمیزترین خانه ی دنیا را داشته باشد " از انتشارات امیر کبیر که نقاشی آن را هم نادر ابراهیمی انجام داده است و " سرگذشت چمنزار بزرگ" که از انتشارات رادیو تلویزیون ملی ایران است. در ادامه نقد و بررسی این دو اثر از دیدگاه فکری، بیان استعاری و نحوه ی ارائه ی آثار از دیدگاه ظاهری آمده است.Buy Sneakers | Mens Flynit Trainers