برای حفظ جان کودکان خود مقررات راهنمایی و رانندگی را به آنها بیاموزید

عنوانبرای حفظ جان کودکان خود مقررات راهنمایی و رانندگی را به آنها بیاموزید
گونهمقاله
ناشرمکتب مام
سال تولد۱۳۵۲
تاریخ نشر

اردیبهشت ۱۳۵۲

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۱۸-۲۱، ۴۷
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (سیاه و سفید)

موضوعبهداشت کودک, قوانین و مقررات, مقاله, مکتب مام
متن کامل

آموزش دادن مقررات رانندگی به کودکان و هشت توصیه به پدر و مادر و کودکان درمورد حفظ جان کودکان.