بخش دانشگاهی: سومین رئیس دانشگاه تهران

عنوانبخش دانشگاهی: سومین رئیس دانشگاه تهران
گونهمقاله
نویسندگانسعادت نوری, منوچهر
ناشرخاطرات وحید
سال تولد۱۳۵۱
تاریخ نشر

۱۵ تیر تا ۱۵ شهریور ۱۳۵۱

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۹۱۶-۹۱۷
موضوعخاطرات وحید, سرگذشتنامه, عیسی صدیق, فضاهای آموزشی, مقاله, منوچهر سعادت نوری
متن کامل

شرح حال عیسی صدیق و فعالیت های وی در زمینه ی توسعه ی فضاهای آموزشی و آموزش و پرورش کودکان.