بخشنامه :کلاه پهلوی

عنوانبخشنامه :کلاه پهلوی
گونهسند
فرستندههدایت, مهدی قلی
گیرندهوزیر معارف و اوقاف,
محل نگهداریسازمان اسناد وکتابخانه ملی ایران
سال انتشار۱۳۰۷
تاریخ نشر

۱اردیبهشت ۱۳۰۷

زبان انتشارفارسی
تعداد صفحه۱ص
موضوعسند, منابع نوشتاری, مهدیقلی[هدایت ](ریاست الوزرا), وزیرمعارف واوقاف
متن کامل

بخشنامه استفاده دانش آموزان از کلاه پهلوی درتهران وولایاتRunning sports | New Balance 991 Footwear