بخشنامه ها

عنوانبخشنامه ها
گونهمقاله
ناشرماهنامه آموزش و پرورش
سال تولد۱۳۳۱
تاریخ نشر

بهمن ۱۳۳۱

شماره

دوره۲۶ ش۲

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۱۲۷-۱۲۸
موضوعماهنامه آموزش و پرورش, مقاله
متن کامل

بخشنامه ای درباره ی طرح پلیس مدارس و شرح و توضیح آن و درخواست از مدراس برای همکاری با این طرح.Running Sneakers Store | nike air barkley posite 76ers shoes for women Maximum Volume DJ4633-010 Release Date - SBD