بخشنامه ها

عنوانبخشنامه ها
گونهمقاله
ناشرماهنامه آموزش و پرورش
سال تولد۱۳۲۱
تاریخ نشر

آبان تا بهمن ۱۳۲۱

شماره

دوره۱۲ ش۸-۱۱

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۸۷
موضوعماهنامه آموزش و پرورش, مقاله
متن کامل

بخشنامه ای درباره ی رعایت اصولی در کارنامه ی دانش آموزان.Nike Sneakers | Yeezy Boost 350 Trainers