بحث و بررسی: شناخت هنر کودک: شناخت کودک شناختی احساسی است

عنوانبحث و بررسی: شناخت هنر کودک: شناخت کودک شناختی احساسی است
گونهمقاله
نویسندگانمحمود, فرخنده،
ناشررستاخیز
سال تولد۱۳۵۵
تاریخ نشر

چهارشنبه ۲ تیر ۱۳۵۵

شماره

س۲ ش۳۴۸

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۷
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (سیاه و سفید)

موضوعرستاخیز, شعر, فرخنده، محمود, مقاله
متن کامل

توضیحاتی درباره ی ویژگی مضامین شعر کودک که بیشتر از زندگی سرچشمه می گیرد و تا پیش از دبستان کمتر موارد انتزاعی در آن دیده می شود، بررسی مضامین وصفی، تمثیلی، رفتاری و آموزشی.best Running shoes brand | nike mercurial superfly green size 7 shoes europe Magic Mushroom , Where To Buy , DH7650-600 , Ietp