بحث و بررسی : شناخت هنر کودک : ترکیب حماسی کلام

عنوانبحث و بررسی : شناخت هنر کودک : ترکیب حماسی کلام
گونهمقاله
شماره دسترسی٣٦٤٦م
نویسندگانمحمود, فرخنده،
ناشررستاخیز
سال تولد۱۳۵۵
تاریخ نشر

چهارشنبه ١٦ تیر ماه ١٣٥٥

شماره

س ٢ ش ٣٦٠

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه٧
وضعیت رنگ

مصور

موضوعبستور (کتاب), رستاخیز, فرخنده، محمود, کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان (ناشر), مقاله, مهرداد بهار, نقد ادبی
متن کامل

خلاصه و نقد و بررسی کتاب «بستور» اثر مهرداد بهار، با نقاشی نیکزاد نجومی که از سوی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان منتشر شده است. به همراه ارائه ی سنجه هایی برای یک داستان تاریخی مناسب بر ای کودکان و تطبیق آن ها با داستان بستور.