بحث و بررسی: شناخت هنر کودک: بازسازی ادبیات عامیانه - قصه ی کودک - کتاب

عنوانبحث و بررسی: شناخت هنر کودک: بازسازی ادبیات عامیانه - قصه ی کودک - کتاب
گونهمقاله
نویسندگانمحمود, فرخنده،
ناشررستاخیز
سال تولد۱۳۵۵
تاریخ نشر

۵ فروردین ۱۳۵۵

شماره

س۱ ش۲۷۰ (چهارشنبه ۴ فروردین ۱۳۵۵): ۷؛ " بازسازی ادبیات عامیانه "، ش۲۷۱

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۷
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (سیاه و سفید)

موضوعادبیات عامیانه, رستاخیز, فرخنده، محمود, کی از همه پرزورتره؟ (کتاب), مشرف آزاد تهرانی، محمود, مقاله, نقد و بررسی
متن کامل

نقد و بررسی کتاب « کی از همه پر زورتره » افسانه ای قدیمی، بازآفرینی شده توسط محمود مشرف آزاد تهرانی، بررسی ادبیات فولکلوریک و رابطه ی آن با ادبیات کودکان.Best Authentic Sneakers | Nike Release Dates