بحث روز: نقائص کتاب های درسی چیست ؟

عنوانبحث روز: نقائص کتاب های درسی چیست ؟
گونهمقاله
نویسندگانهاشمی حائری, ع.
ناشررستاخیز
سال تولد۱۳۵۶
تاریخ نشر

چهارشنبه ۳۱ فروردین ۱۳۵۶

شماره

س۲ ش۵۹۳

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۹
وضعیت رنگ

مصور، عکس، نقاشی (سیاه و سفید)

موضوعرستاخیز, کتاب درسی, مقاله, هاشمی حائری، ع
متن کامل

بررسی علتهای بیزاری نوجوانان وجوانان از خواندن کتاب های درسی، محتوای کتاب ها، برخورد معلم و محیط خانواده.Mysneakers | Trending