بحث روز: آیا باید دانش آموزان خاطی را تنبیه بدنی کرد ؟

عنوانبحث روز: آیا باید دانش آموزان خاطی را تنبیه بدنی کرد ؟
گونهمقاله
نویسندگانپور نصری نژاد,
ناشررستاخیز
سال تولد۱۳۵۶
تاریخ نشر

سه شنبه ۳ خرداد ۱۳۵۶

شماره

س۳ ش۶۲۲

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۹
موضوعپورنصری نژاد, تنبیه کودکان, رستاخیز, مقاله
متن کامل

نکاتی درباره ی استفاده از تنبیه و چوب و فلک به عنوان وسیله اس معجزه گر در تعلیم و تربیت گذشته و بیان خاطرات نویسنده از دوران کودکی و مدرسه ی خود در این زمینه.url clone | Air Jordan Retro - 2021 Release Dates + Preview , Fitforhealth