ببعی من

عنوانببعی من
گونهمقاله
نویسندگاندولت آبادی, پروین, پهلوان,
تاریخ تولد - وفات

١٣٠٣-۱۳۸۷

ناشرپیک کودک
سال تولد۱۳۵۶
تاریخ نشر

نیمه دوم دی ماه ١٣٥٦

شماره

دوره ٩ ش ٧

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه٢٣
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (رنگی)

پدیدآورندگان

تصویرگر پهلوان

موضوعادبيات تاليف, پهلوان, پیک کودک, دولت آبادی، پروین, شعر, مقاله
متن کامل

شعری از زبان یک کودک در توصیف گوسفندش.