ببر

عنوانببر
گونهکتاب
شماره دسترسی٦٢٢ک
پدیدآورندگان همکارعطائی آشتیانی, حسین
ناشرپدیده
مکان انتشارتهران
سال انتشارنوشته شده
تعداد صفحه٢٤ص
اندازه۲۴*۱۷ س.م
پدیدآورندگان

ترجمه و تدوین حسین عطائی آشتیانی

موضوعادبیات ترجمه, پدیده, حسین عطائی آشتیانی, حسین عطایى ‏آشتیانى, غیرداستان, کتاب, کتاب علمی
گروه سنی(ج،د)
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (رنگی)

بهاء

٤٠ ریال

عنوان کوتاهدانستنیهاى نونهالان؛ ٢٥
متن کامل

مطالبى درباره ى شیوه ی زندگى و ویژگى هاى ببر.jordan release date | New Balance 530 "White" MR530SG - MR530SG