بانو لیلی تقی پور اولین تصویرگر زن ایرانی

عنوانبانو لیلی تقی پور اولین تصویرگر زن ایرانی
گونهمقاله
شماره دسترسیم ۷۴۳
نویسندگانپور, یاسمن فرزا
ناشرابرار
سال تولد۱۳۷۳
تاریخ نشر

پنج شنبه ۲۴ آذر ۱۳۷۳

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۹
وضعیت رنگ

عکس (سیاه و سفید)

پدیدآورندگان

تهیه و تنظیم: یاسمن فرزانه پور

موضوعتصویرگر, کتابشناسی, لیلی تقی پور, یاسمن فرزانه پور
متن کامل

گفت و گویی با لیلی تقی پور درباره ی فعالیت هایش در زمینه ی تصویرگری به همراه فهرستی از آثاری که تصویرگر ی کرده است.