باغ ستاره ها

عنوانباغ ستاره ها
گونهکتاب
شماره دسترسی٤٥٠٩ک
پدیدآورندگانکیانوش, محمود
تاریخ تولد - وفات

١٣١٣-

عنوان فرعیبرای کودکان ٨ تا ١٠ سال
ناشرتوکا
مکان انتشارتهران
سال انتشار۱۳۵۶
تعداد صفحه٨٨ص
اندازه١٤*٢١ س.م
پدیدآورندگان

محمود کیانوش

موضوعادبیات تالیف, توکا, شعر فارسی, کتاب, مجموعه ها, محمود کیانوش
گروه سنی(ج)
بهاء

٩٥ ریال

عنوان کوتاهتوکا؛ ١٧: باغ شعر کودک؛ ٣
تیراژ٥٥٠٠ن
متن کامل

مجموعه ی۴۳ شعر، شامل: خداى خوب؛ خنده و اشک؛ دختر نازنین من؛ و....Sports Shoes | Nike Air Force 1 , Sneakers , Ietp STORE