باغچه اطفال ۱ دولتی

باغچه اطفال ۱ دولتی
عنوانباغچه اطفال ۱ دولتی
گونهعکس
سال انتشار۱۳۰۵
تاریخ نشر

۱۳۰۵

وضعیت رنگ

سياه و سفيد

موضوعباغچه اطفال ۱ دولتی, عکس, کودکستان دولتی, کودکستان ها, نمایش مدرسه
منابع

آرشيو موسسه پژوهشي تاريخ ادبيات كودكان

متن کامل

گروه نمایش باغچه اطفال یک دولتی نمایش "مجادله دو پری" را به مناسبت دومین سال تاسیس اجرا می کنند، مدیر باغچه اطفال جبار باغچه‌ بان