بازی یا ورزش

عنوانبازی یا ورزش
گونهمقاله
نویسندگانپیرنیا, علی
ناشرماهنامه آموزش و پرورش
سال تولد۱۳۵۳
تاریخ نشر

اسفند ۱۳۵۳

شماره

دوره۴۴ ش۵

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۳۲۹-۳۳۲
موضوععلی پیرنیا, ماهنامه آموزش و پرورش, مقاله
متن کامل

این مطلب راجع ‌به ورزش و تحرک در کودکان می‌باشد واینکه نیاز کودک به حرکت یک امر فطری و ذاتی است و روی رشد جسمانی کودک تأثیر می‌کند همچنین روی فکر وی .Running sports | Nike Sportswear Dunk Low Disrupt White - DD6620-001