بازی آزاد در کودکستان

عنوانبازی آزاد در کودکستان
گونهمقاله
ناشرماهنامه آموزش و پرورش
سال تولد۱۳۳۶
تاریخ نشر

مرداد ۱۳۳۶

شماره

دوره۲۸ ش۵

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۴۷-۵۵
وضعیت رنگ

مصور، عکس (سیاه و سفید)

موضوعماهنامه آموزش و پرورش, مقاله
متن کامل

این مقاله راجع‌به بازی‌های مورد علاقه کودک است که کودک در یک زمان خاصی بتواند آزادانه با دوستان خود حرف بزند از وسایل و اسباب بازی‌های مختلف استفاده کند از بازی لذت ببرد . باید اتاقی برای کارهای غیردرسی مثل بافندگی انواع بازی ها و سرگرمی ها وجود داشته باشد و طرز کار مربی بدین صورت که مربی کودکان را تشویق به بازی و همکاری با دیگر بچه‌ها کند و باید زنگ بازی آزاد برای کودکان واقعاً آزاد باشد .Best Nike Sneakers | Womens Shoes Footwear & Shoes Online