باران، باد و خورشید

عنوانباران، باد و خورشید
گونهکتاب
پدیدآورندگانکیپلینگ, چارلز
پدیدآورندگان همکاروفایی, رضا
ناشرسازمان نشر اندیشه و فرهنگ سیمین دخت
مکان انتشارتهران
سال انتشارنوشته شده
تعداد صفحه[٣٢]ص
اندازه٥/٢٠*٢٨ س.م
پدیدآورندگان

چارلز کیپنیگ؛ مترجم رضا وفایی

موضوعادبیات ترجمه, چارلز کیپنیگ, رضا وفایی, سازمان نشر اندیشه و فرهنگ سیمین دخت, کتاب
گروه سنی(ج)
وضعیت رنگ

مصور ، نقاشی (رنگی)

بهاء

١٦٠ ریال

متن کامل

پسری به نام ژوزف در خانه کوچکی به تنهایی زندگی می کند و هیچ دوستی ندارد. روزی گیاهی می خرد و آن را در حیاط خانه ی خود می کارد. گیاه بزرگ می شود و گل می دهد. به دنبال گیاه و گل او حشرات، به دنبال حشرات پرندگان و به دنبال آنها گربه به خانه او می آیند. گیاه تبدیل به درخت تنومندی می شود که پرندگان در شاخه هایش لانه دارند و گربه در سایه آن می آرمد.latest jordan Sneakers | Nike Shoes