باد و خورشید(۴۲)

عنوانباد و خورشید(۴۲)
گونهتصویر کتاب نشریه
تصویرگربیک, محمود حسن
سال انتشارنوشته شده
تاریخ نشر

۱۳۵۹

شماره صفحهص۴۲
وضعیت رنگ

نقاشی(آبرنگ و مداد رنگی)

موضوعآبرنگ, باد و خورشید, تصویر, تصویر کتاب, کتاب مصور, محمود حسن بیک, منابع دیداری
متن کامل
باد و خورشید(۴۲)