این هفته در تهران: کتابخانه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

عنواناین هفته در تهران: کتابخانه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
گونهمقاله
ناشرتماشا
سال تولد۱۳۵۲
تاریخ نشر

پنجشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۵۲

شماره

س۳ ش۱۲۳

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۱۱۰
موضوعتماشا, شاپرک خانوم (نمایش), فستیوال بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان, فیلم کودکان, لافون، دان, مفید، بیژن, مقاله
متن کامل

خبر اجرای نمایشنامه "شاپرک خانوم"، نوشته‌ی بیژن مفید به کارگردانی دان لافون در پارک نیاوران و همچنین نمایش فیلم های انتخاب شده در فسیتوال فیلم های کودکان و نوجوانان.jordan release date | Air Jordan