این بار بررسی آثار محمد رحیم اخوت

عنواناین بار بررسی آثار محمد رحیم اخوت
گونهمقاله
شماره دسترسی۳۳۴۵م
نویسندگانصادقی, فرخ
تاریخ تولد - وفات

۱۳۲۶-۱۳۶۱

عنوان فرعیدید و انتخاب خوب، نثر بیان ضعیف "
ناشرکیهان شب جمعه (ویژه هنر و ادبیات)
سال تولد۱۳۵۶
تاریخ نشر

۱ اردیبهشت ۱۳۵۶

زبان انتشارفارسی
موضوعاخوت، محمد رحیم, اشکی بر اسفندیار (کتاب), این پایین خبری نیست (کتاب), زهر (کتاب), صادقی، فرخ, قصه ی شهرک نور (کتاب), کیهان شب جمعه (ویژه هنر و ادبیات), مقاله, نقد ادبی, نقد تحلیلی, نقش جهان (ناشر)
متن کامل

ارائه ی خلاصه ای کوتاه و نقد و بررسی ۴ اثر محمد رحیم اخوت که همه از سوی انتشارات نقش جهان اصفهان منتشر شده اند. نام آثار او "قصه ی شهرک نور"، "این پایین خبری نیست"، "اشکی بر اسفندیار" و "زهر" می باشد.Sports brands | adidas