ایرج میرزا

عنوانایرج میرزا
گونهسرگذشت نامه
نام و نشانمیرزا, ایرج
تاریخ تولد - وفات

١٢٩١-١٣٤٤

سال آغاز۱۳۴۴
زبان انتشارفارسی
نقششاعر
موضوعایرج میرزا, سرگذشتنامه, سرگذشتنامه مستند, شاعر
تاریخ نشر

١٢٩١-١٣٤٤

متن کامل

ایرج‌میرزا، از نوادگان فتحعلی‌شاه‌، در تبریز به دنیا آمد. پدرش غلامحسین میرزا، شاعر دربار مظفرالدین‌‌‌میرزا، ولیعهد ناصر‌الدین‌شاه بود. ایرج میرزا در دوران کودکی و نوجوانی‌، زیر‌نظر پدر و معلم‌ سرخانه‌، زبان و ادبیات فارسی و مقدمات زبان عربی را آموخت‌. او از سال‌های نوجوانی شعر می‌سرود. اولین شعرهایش را در ستایش امیر‌نظام گروسی پیشکار ولیعهد که خود اهل ادب بود، سرود. ایرج به تشویق امیر‌نظام‌. زبان فرانسه را در مدرسه دارالفنون تبریز آموخت‌. او در ۱۹ سالگی ...Running sports | Zapatillas de running Nike - Mujer