ایتالیا

عنوانایتالیا
گونهکتاب
شماره دسترسی٢٤٣١ک
پدیدآورندگان همکارعطائی آشتیانی, حسین
ناشرپدیده
مکان انتشارتهران
سال انتشار۱۳۵۳
تعداد صفحه٢٦ ص
اندازه٥/١٦*۲۴ س.م
پدیدآورندگان

ترجمه و تدوین حسین عطائى‏ آشتیانى

موضوعادبیات ترجمه, پدیده, حسین عطائى‏ آشتیانى, حسین عطایى ‏آشتیانى, غیرداستان, کتاب, کتاب دانش اجتماعی
گروه سنی(ج)
وضعیت رنگ

مصور ، نقاشی (رنگى)

بهاء

۴۰ ریال

عنوان کوتاهدانستنیهاى نونهالان؛ ٥٢
متن کامل

مطالبى درباره ی آداب و رسوم، صنایع، شهرها و جزیره ها، غذاها، آثار باستانى، تاریخ، مذهب و هنرمندان ایتالیا.Sports Shoes | GOLF NIKE SHOES