اولین مدرسه مختلط ایرانی

عنواناولین مدرسه مختلط ایرانی
گونهمقاله
نویسندگانسپهر, لیلا
ناشرمکتب مام
سال تولد۱۳۴۹
تاریخ نشر

مهر ۱۳۴۹

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۵۴-۵۷
وضعیت رنگ

مصور، عکس (سیاه و سفید)

موضوعلیلا سپهر, مدرسه مختلط, مقاله, مکتب مام
متن کامل

مصاحبه با دانش آموزان اولین مدرسه مختلط ایران که در شیراز تاسیس شده است و نظرخواهی ازآنان درباره این نوع از مدرسه.jordan release date | Nike News