اولین اساس تربیت چیست ؟

عنواناولین اساس تربیت چیست ؟
گونهمقاله
نویسندگانناقص,
ناشرماهنامه آموزش و پرورش
سال تولد۱۳۲۸
تاریخ نشر

اسفند ۱۳۲۸

شماره

دوره۲۴ ش۶

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۵۳-۵۵
پدیدآورندگان

مترجم پروانه یغمائی

موضوعپروانه یغمائی, ماهنامه آموزش و پرورش, مقاله
متن کامل

دراین مقاله قوة فهم و درک کودکان از همان سنین اولیة کودکی نسبت به اطرافیان خود و برداشت او از محیط پیرامون مطرح می‌شود و لزوم تربیت کودک به دست والدین با ادب و باهوش بیان شده که چقدر بر روی ادب و نزاکت کودک در بزرگسالی اثر می‌گذاردMysneakers | Air Jordan