اولیا و دانش آموزان دبستان دولتی همدانیان

اولیا و دانش آموزان دبستان دولتی همدانیان
عنواناولیا و دانش آموزان دبستان دولتی همدانیان
گونهعکس
سال انتشار۱۳۳۲
تاریخ نشر

۱۳۳۲؟

وضعیت رنگ

سياه و سفيد

موضوععکس, مدرسه پسرانه, مدرسه غیر دولتی, مدرسه همدانیان
منابع

موزه‌ي آموزش و پرورش اصفهان

متن کامل

سال تاسیس ۱۳۳۲Running sports | Supreme x Nike Air Force 1 Low 'Box Logo - White' — Ietp