اولیاء اطفال و آموزگاران

عنواناولیاء اطفال و آموزگاران
گونهمقاله
نویسندگانگرانت, اوا اچ.
عنوان فرعیچگونگی ارتباط این دو دسته و تأثیر آن در پرورش کودک "
ناشرماهنامه آموزش و پرورش
سال تولد۱۳۳۵
تاریخ نشر

تیر ۱۳۳۵

شماره

دوره۲۷ ش۲

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۸۸۷-۸۹۳
موضوعاوا گرانت, ماهنامه آموزش و پرورش, مقاله
متن کامل

این مقاله تأثیر خانواده و آموزگار درکودک اشاره دارد که در آن به اهمیت اولیاء به عنوان مربی‌های نخستین و ارتباط بیشتر با آموزگاران وتحصیل کردن مادران و پدران کودکان ، فهم و درک کردن اولیاء و آموزگاران درجهت تربیت کودکان به نتایج خوبی می‌رسیم اینکه همدیگر را مورد توجه قرار داد و در شناخت کودک مؤثرتر استaffiliate link trace | 【国内۴月۲۴日発売予定】ナイキ ウィメンズ エア アクア リフト 全۲色 - スニーカーウォーズ