انیس الادبا و الاطفال (۹۵)

عنوانانیس الادبا و الاطفال (۹۵)
گونهتصویر کتاب نشریه
سال انتشارنوشته شده
تاریخ نشر

١٣١٩ق.-١٢٨٠ش

شماره صفحهص٩٥
وضعیت رنگ

نقاشی (سیاه و سفید)

اندازه٥/٤*٥/٣
موضوعادبیات مکتبخانه ای, انیس الادبا و الاطفال, تصویر, تصویر کتاب, چاپ سنگی, داستان, کتاب مصور, منابع دیداری
متن کامل
انیس الادبا  و الاطفال (۹۵)